Uchwała OŁ PTT nr 5/2021


2021-05-13

Uchwała OŁ PTT nr 5/2021 z dnia 12 maja 2021r.   uchwala_05-2021

Zarząd Okręgu Łódzkiego PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Okręgu Łódzkiego na dzień 02.06.2021 r.

Zjazd odbędzie się w Hotelu Roland w Tomaszowie Mazowieckim ul. Hallera 3

godz. 9:30 – I termin, godz. 10:00 – II termin.

Porządek Walnego Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego
 3. Wybór Komisji Mandatowej
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania
 6. Zatwierdzenie porządku obrad
 7. Sprawozdanie z działalności za rok 2020:

- Zarządu Okręgu Łódzkiego – Prezes

- Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący

- Sądu Koleżeńskiego - Przewodniczący

 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2020 – Skarbnik
 2. Zatwierdzenie sprawozdań i głosowanie nad udzieleniem absolutorium
 3. Wybór Władz Okręgu Łódzkiego PTT
 4.  Podjęcie uchwał Walnego Zjazdu
 5.  Sprawy Okręgu
 6.  Wolne wnioski
 7.  Zakończenie Walnego Zebrania

Wszystkie materiały i dokumenty będą dostępne dla członków Okręgu Łódzkiego na 14 dni przed WZS OŁ po zalogowaniu na stronie internetowej PTT 

w zakładce informacje w pozycji: materiały sprawozdawcze.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
w siedzibie Okręgu Łódzkiego PTT i na stronie internetowej OŁ.

 

Głosowanie:

za - 7

p -  0

w -  0


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT