Zgłoszenie na Turnieje2016-05-17

UWAGA:
Zmiana w Przepisach STT PTT punkt 8.6.5 - dodatkowa dopłata akredytacyjna dla par zgłoszonych po terminie-na konto ZG PTT- opłacana bezpośrednio przez tancerzy !!!

Uchwała nr 82/2016 z dn.13.05.2016r.
pkt.8.6.5.   

 Organizator ma obowiązek opublikować ostateczną wersję programu turnieju do godz.22.00, w czwartek. Do piątku, do godz.12.00- organizator  ma prawo przyjąć pary, wyłącznie w przypadku, gdy nie spowoduje to zmian w opublikowanym programie turnieju. Pary- przyjęte po terminie zgłoszeń- są zobligowane do uregulowania dopłaty akredytacyjnej (równej, ujętej w regulaminie turnieju opłacie startowej ) na konto ZG PTT i okazania jej potwierdzenia organizatorowi turnieju przy rejestracji.
Pary, które będą chciały wystartować w turnieju bez uprzedniego zgłoszenia, pod warunkiem zgody na start przez Sędziego Głównego, będą traktowane jak pary zagraniczne bez możliwości naliczenia punktów PREMIUM.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  


Korespondecję prosimy kierować: 
e-mail: ptt@taniec.pl


Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2024 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT