Wyszukiwarka uchwał - archiwum do 02.2016


    

Znaleziono 162 pasujących wyników

Data uchwalenia: 2015-09-17 | Numer uchwały: 123/2015

ZG PTT zatwierdza Regulamin Mistrzostw PTT w klasach A,B i C, odbywających sie w Łomiankach w dniach 7-8.11.2015r 


więcej >
Data uchwalenia: 2015-09-17 | Numer uchwały: 122/2015

ZG PTT postanawia nanieść zmiany w przepisach systemu PREMIUM poprzez dodanie możliwości rozegrania turnieju OPEN w kat do 7 lat. 


więcej >
Data uchwalenia: 2015-05-04 | Numer uchwały: 44/2015

Zarząd Główny PTT zatwierdza termin XLII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego na dzień 19 i 20 grudnia 2015 r. w Krakowie i powierza organizację turnieju Okręgowi Małopolskiemu PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl

 

Głosowanie: za-16  p-1  w-0

Za: WZ, PdP, DD, JB, PKB, JO, AN, DW, DED, GP, ISŁ, MKH, AŁ, KK, GR, DGJ
Przeciw: GKj
Brak głosowania: PF, AZ, AB, MT, GKł, Okręg Kujawsko-Pomorski.

Data uchwalenia: 2015-04-27 | Numer uchwały: 43/2015

Zarząd Główny PTT deleguje Waldemara Ziomka na Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Okręgu Lubuskiego PTT, które odbędzie się w dniu 3 maja 2015r. w Zielonej Górze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie: za-16 p- 1 w-0

Za: WZ, PdP, PKB, MT, JO, AN, DW, DED, GKj, GKł, GP, ISŁ, MKH, AŁ, KK, GR
Przeciw: DD
Brak głosowania: AZ, PF, JB, AB, Okręg Kujawsko-Pomorski, Okręg Lubuski.

 

Data uchwalenia: 2015-04-13 | Numer uchwały: 42/2015

Zarząd Główny PTT wyrażenia zgodę  na rozegranie turnieju SHOW w tańcach standardowych i latynoamerykańskich dla par amatorskich pow. 15 roku życia, w ramach XV OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU TAŃCA TOWARZYSKIEGO „DŻET 2015 O PUCHAR STAROSTY RZESZOWSKIEGO POD PATRONATEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w dniach 16-17 maja wg załączonego regulaminu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie: za-16 p- 0  w-0

Za: WZ, PdP, DD, JB, PKB, AN, MT, JO, DW, DED, GKj, GP, MKH, AŁ, KK, GR
Brak głosowania: PF, AB, DG, AZ, ISŁ, GKł, Okręg Lubuski

 

Data uchwalenia: 2015-04-13 | Numer uchwały: 41/2015

Zarząd Główny PTT postanawia zorganizować wyjazd polskich par na GERMAN OPEN CHAMPIONSHIPS (WDC), który odbędzie się w w Mannheim, w dniach 20-21 czerwca 2015 a kierownictwo organizacyjne powierzyć Panu Tomaszowi Reindlowi.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie: za-16 p- 0  w-0

Za: WZ, PdP, DD, JB, PKB, AN, MT, JO, DW, DED, GKj, GP, MKH, AŁ, KK, GR
Brak głosowania: PF, AB, DG, AZ, ISŁ, GKł, Okręg Lubuski

 

Data uchwalenia: 2015-04-10 | Numer uchwały: 40/2015

Zarząd Główny postanawia, że w przypadku przeklasyfikowania pary na podstawie przepisów o nadaniu klas wyższych za wyniki Mistrzostw, jeśli uzyskana w ten sposób klasa jest wyższa o 2 lub więcej klas od dotychczas posiadanej przez parę, możliwe jest, na pisemny wniosek klubu lub pary, odstąpienie od wynikającego z przepisów wyższego awansu, zastąpienie go awansem tylko o jedną klasę. Fakt ten winien być odnotowany w protokole klasyfikacyjnym.

W przypadku wpłynięcia wniosku po ogłoszeniu przeklasyfikowania, decyzje w tej sprawie podejmuje Komisja ds. Mistrzostw informując o tym wnioskodawców, właściwy Zarząd Okręgu PTT i administratora CBD.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie: za-13 p- 0 w-0

Za: WZ, PdP, DD, MT, AN, AB, DW, DED, GKł, GP, AŁ, KK, GR
Brak głosowania: JB, PKB, PF, JO, DG, GKj, ISŁ, MKH, AZ, Okręg Lubuski

 

Data uchwalenia: 2015-04-09 | Numer uchwały: 39/2015

Zarząd Główny PTT postanawia dokonać następujących zmian w Kalendarzu GPP PTT: zmiana terminu rozegrania GPP PTT w kategorii Młodzież w Kluczborku z dnia 23.05.2015r. na 16.05.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie: za-18 p- 0 w-0

Za: WZ, PdP, DD, JB, PKB, MT, JO, AN, AB, DW, GKj, GKł, GP, ISŁ, MKH, AŁ, KK, GR
Brak głosowania: PF, DG, AZ, Okręg Lubuski
Głosowanie po terminie: DED

 

Data uchwalenia: 2015-03-31 | Numer uchwały: 38/2015

Zarząd Główny PTT postanawia udostępnić Biuro ZG PTT dla potrzeb Zarządu Okręgu Małopolskiego PTT i ustala koszt udostępnienia w wysokości 3.000 zł rocznie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie: za-14 p-  0 w-0

Za: WZ, PdP, DD, JB, PKB, JO, AN, DW, DED, GKj, ISŁ, AŁ, KK, AR
Brak głosowania: PF, MT, AB, DG, GKł, GP, MKH, AZ, Okręg Lubuski

 

Data uchwalenia: 2015-03-31 | Numer uchwały: 37/2015

Zarząd Główny PTT postanawia zaprosić na Walny Sprawozdawczy Zjazd PTT w dniu 26 kwietnia 2015 r. w Warszawie mec. Wojciecha Osipacza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie: za-14 p-  0 w-0

Za: WZ, PdP, DD, JB, PKB, JO, AN, DW, DED, GKj, ISŁ, AŁ, KK, AR
Brak głosowania: PF, MT, AB, DG, GKł, GP, MKH, AZ, Okręg Lubuski

 

Data uchwalenia: 2015-03-31 | Numer uchwały: 36/2015

W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Wyborczego Walnego Zebrania Okręgu Lubuskiego PTT na dzień 03.05.2015 r., godzina 15:00 - I termin, 15:30 - II termin, w siedzibie Szkoły Tańca "Gracja" przy ul. Wyspiańskiego 19a w Zielonej Górze, z powodu nieudzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu Okręgu Lubuskiego, Zarząd Główny PTT postanawia przyjąć porządek obrad na ww. Walne Zebranie zgodnie z treścią zał nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie: za-14 p-  0 w-0

Za: WZ, PdP, DD, JB, PKB, JO, AN, DW, DED, GKj, ISŁ, AŁ, KK, AR
Brak głosowania: PF, MT, AB, DG, GKł, GP, MKH, AZ, Okręg Lubuski


więcej >
Data uchwalenia: 2015-03-31 | Numer uchwały: 35/2015

Zarząd Główny PTT postanawia dofinansować parom, które brały udział w XLI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego, w kategoriach open, udział w szkoleniu z zakresu tańców latynoamerykańskich, prowadzonym przez Państwa Sergey Surkov i Melia w ilości 4 lekcji grupowych w łącznej kwocie 1040 euro (równowartość około 4270 PLN). Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu, w dniu 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie: za-     15 p- 0 w-0

Za: WZ, PdP, DD, JB, PKB, JO, AN, DW, DED, GKj, ISŁ, MKH, AŁ, KK, AR
Brak głosowania: PF, MT, AB, DG, GKł, GP, AZ, Okręg Lubuski

Data uchwalenia: 2015-03-27 | Numer uchwały: 34/2015

Zarząd Główny PTT postanawia dokonać następujących zmian w Kalendarzu GPP PTT: zmiana terminu rozegrania GPP PTT w kategorii Junior II w Tarnowie z dnia 11.04.2015 r. na 12.04.2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie: za-     14 p- 0 w-0

Za: WZ, PdP, DD, MT, JO, AN, AB, GKj, GP, MR, ISŁ, MKH, AŁ, KK
Brak głosowania: PKB, JB, PF, DW, DED, DG, AZ, Okręg Łódzki
Głosowanie po terminie: GKł

Data uchwalenia: 2015-03-25 | Numer uchwały: 33/2015

Zarząd Główny PTT deleguje Waldemara Ziomka na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015r. w Warszawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie: za-18 p-0  w-0

Za: WZ, PdP, DD, JB, PKB, MT, JO, AN, AB, DW, DED, GKj, GP, MR, ISŁ, MKH, AŁ, KK
Brak głosowania: PF, DG, AZ, Okręg Łódzki
Głosowanie po terminie: GKł

 

Data uchwalenia: 2015-03-25 | Numer uchwały: 32/2015

Zarząd Główny PTT deleguję Patrycję Kuszpit-Bachar na Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie Okręgu Łódzkiego, które odbędzie się w dniu 30 marca 2015r. w Tomaszowie Mazowieckim.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie: za-18 p- 0 w-0

Za: WZ, PdP, DD, JB, PKB, MT, JO, AN, AB, DW, DED, GKj, GP, MR, ISŁ, MKH, AŁ, KK
Brak głosowania: PF, DG, AZ, Okręg Łódzki
Głosowanie po terminie: GKł

 

Data uchwalenia: 2015-03-17 | Numer uchwały: 31/2015

Zarząd Główny PTT postanawia nadać członkostwo nadzwyczajne tancerzowi Luka Gavva z Gruzji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega  opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

 

Głosowanie: za-18                p-0          w-0

Za: WZ, PdP, DD, JB, PKB, MT, JO, AN, AB, DW, DED, GKj, GKł, MR, ISŁ, MKH, AŁ, KK
Brak głosowania: PF, DG, GP, AZ, Okręg Łódzki

Data uchwalenia: 2015-03-05 | Numer uchwały: 30/2015

Zarząd Główny PTT wyraża zgodę na organizację Pucharu Świata Amatorów w Tańcach Standardowych (WDC AL WORLD CUP AMATEUR BALLROOM) w ramach Stardance Festival Grand Prix Polski w dniu 17 października 2015 r. we Wrocławiu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-18 WZ, PdP, JB, PKB, MT, AN, JO, DW, AB, DED, GKj, GKł, GP, MR, ISŁ, MKH, AŁ, KK 
p-0
w-0 
Brak głosowania: DD, PF, DG, AZ, Okręg Łódzki

Data uchwalenia: 2015-03-05 | Numer uchwały: 29/2015

W związku z nowym terminem Mistrzostw Polski w 10 Tańcach, które odbędą się w dniu 28 marca 2015 r. w Tarnowie Podgórnym k/Poznania, Zarząd Główny PTT wyraża zgodę na przeprowadzenie w dniu 28 marca 2015 r. turniejów tańca zgodnie z wcześniej planowanymi kategoriami i klasami wcześniej zgłoszonymi do Kalendarium PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-18 WZ, PdP, JB, PKB, MT, AN, JO, DW, AB, DED, GKj, GKł, GP, MR, ISŁ, MKH, AŁ, KK 
p-0
w-0
Brak głosowania: DD, PF, DG, AZ, Okręg Łódzki

Data uchwalenia: 2015-03-05 | Numer uchwały: 28/2015

Zarząd Główny PTT przyznaje organizację Mistrzostw Polski w 10 Tańcach w kategoriach: Dzieci I, Dzieci II, Juniorzy I, Juniorzy II, Młodzież, Dorośli Okręgowi Wielkopolskiemu PTT w dniu 28 marca 2015 r. w Tarnowie Podgórnym k/Poznania.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-18                      WZ, PdP, JB, PKB, MT, AN, JO, DW, AB, DED, GKj, GKł, GP, MR, ISŁ, MKH, AŁ, KK
w-0
p-0
Brak głosowania: DD, PF, DG, AZ, Okręg Łódzki

Data uchwalenia: 2015-03-05 | Numer uchwały: 27/2015

Zarząd Główny PTT powołuje Komisję ds. Ruchu Seniorów i Hobby w składzie:

Marek Trzemżalski – przewodniczący
Grzegorz Szymański – wiceprzewodniczący
Krzysztof Chudziński – członek
Agnieszka Majsterek – członek

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-18 WZ, PdP, JB, PKB, MT, AN, JO, DW, AB, DED, GKj, GKł, GP, MR, ISŁ, MKH, AŁ, KK
p-0
w-0  
Brak głosowania: DD, PF, DG, AZ, Okręg Łódzki

Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 26/2015

Zarząd Główny PTT postanawia powołać p. Marka Trzemżalskiego na Przewodniczącego Komisji ds. Ruchu Seniorów i Hobby.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-12               WZ, AB, JB, JO, MT, AN, GP, GKA, DED, MKH, ISŁ, KK
p-0      
w-0     
MR, DW, AŁ, PDP opuścili sale.

Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 25/2015

Zarząd Główny PTT postanawia ustalić miesięczny ryczałtowy zwrot kosztów z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do Biura PTT w wysokości 100 zł i ryczałt z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do Biura PTT w wysokości 500 zł za okres kwiecień 2014 r.– luty 2015 r. dla p. Dariusza Dragana.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-12               WZ, AB, JB, JO, MT, AN, GP, GKA, DED, MKH, ISŁ, KK
p-0      
w-0     
MR, DW, AŁ, PDP opuścili sale.

Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 24/2015

Zarząd Główny PTT postanawia ustalić miesięczny ryczałtowy zwrot kosztów z tytułu użytkowania telefonu komórkowego w wysokości 100 zł dla p. Janusza Białego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl

Głosowanie:

za-12               WZ, AB, JB, JO, MT, AN, GP, GKA, DED, MKH, ISŁ, KK
p-0      
w-0
MR, DW, AŁ, PDP opuścili sale.

Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 23/2015

Zarząd Główny PTT postanawia ustalić miesięczny ryczałtowy zwrot kosztów z tytułu użytkowania telefonu komórkowego w wysokości 100 zł dla p. Patrycji Kuszpit-Bachar.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

za-12               WZ, AB, JB, JO, MT, AN, GP, GKA, DED, MKH, ISŁ, KK
p-0      
w-0     
MR, DW, AŁ, PDP opuścili sale.

Data uchwalenia: 2015-02-22 | Numer uchwały: 22/2015

Zarząd Główny PTT postanawia powołać p. Mirosławę Kwatek-Hoffmann na Przewodniczącą Komisji ds. wyróżnień, odznaczeń i obchodów 60-lecia PTT.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w siedzibach Okręgów PTT i na stronie www.taniec.pl.

Głosowanie:

Za-13              WZ, AB, JB, JO, MT, AN, GP, GKA, DED, ISŁ,  AŁ, PDP, KK
p-0      
w-1      MKH
MR, DW opuścili sale.Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT